Regnskapsførsel for idrettslag

KOBBL tilbyr regnskapsførsel for idrettslag.  På samme måte som for et styre i et boligselskap, sitter folk som regel frivillig i et styre i et idrettslag, eller i en frivillig organisasjon eller forening. Da er det betryggende å ha en samarbeidspartner som KOBBL, som besitter den formelle økonomikunnskapen.

Når KOBBL er forretningsfører for et idrettslag, kan styret og administrasjonen i idrettslaget ta i bruk vår elektroniske styreportal. Dette er et nettbasert verktøy som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen gir de i styret en unik mulighet til å ha bedre oversikt over tingenes tilstand til enhver tid.

Portalen gir blant annet en enkel tilgang til behandling av fakturaer, samtidig som man kan få en total oversikt over økonomien. Det daglige regnskapet, budsjettet, og alle relevante lister og dokumenter som er under behandling eller som er arkivert, finner man også i portalen.

Styreportalen gir ledelsen og styret i idrettslaget muligheten til å jobbe papirløst og effektivt. Dokumenter er alltid tilgjengelig i en sikker og brukervennlig løsning, som alle kan koble seg på via både mobiltelefonen og PC-en. Forberedelse til møter og distribusjon av styredokumenter blir enklere og langt sikrere enn distribusjon via e-post eller andre kanaler. Gjennomføring av møter og etterarbeid blir også mer effektivt og smidig.

En annen nyttig funksjon i portalen er at det kommer automatiske varsler om det siste som har skjedd, og at de som skal godkjenne fakturaer kan gjøre dette med enkle tastetrykk. Det er god forretningsførerskikk at minst to personer skal kvittere på en faktura før den er godkjent til betaling, og denne funksjonen settes opp i portalen automatisk. Hvis et styremedlem godkjenner en faktura, går den videre til godkjenning hos det andre styremedlemmet som har denne oppgaven, og vice versa. Veldig smidig funksjon som sparer mye tid, samtidig som funksjonen er trygg og enkel å forholde seg til.

KOBBL hjelper også til med forenkling av rutiner ved inn- og utfakturering, sånn at styret alltid har nødvendig informasjon om løpende status på økonomien, med et oversiktlig regnskap. Dette skaper sikkerhet for styremedlemmer.  KOBBL har økonomikunnskapen i en mer og mer krevende hverdag for idrettslag. Kravene til økonomistyring i idrettslag er jo faktisk mer krevende enn for aksjeselskaper.

Ta kontakt med oss ved interesse.

Forretningsførsel for borettslag og sameier