Boliger på forkjøpsrett

Med forkjøpsrett menes en rett til å tre inn i en allerede inngått avtale. Dette er en rett du har i forhold til boliger i boligbyggelaget du er medlem i. Du kan ta over en bolig etter høyeste bud dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren.

Last ned skjema for forkjøpsrett (PDF). Husk å legge ved finansieringsbevis.

Les mer om forkjøpsrett

Boliger utlyst på forkjøpsrett