Juridiske tjenester

KOBBL har juridisk ekspertise innen fast eiendom, og vi kan bistå boligselskaper med ulike problemstillinger. Det kan for eksempel være å finne ut om det er borettslaget/sameiet eller andelseieren/seksjonseieren som skal utføre en konkret utbedring på boligen, spørsmål om hva man gjør dersom en andelseier/seksjonseier ikke oppfyller sine forplikter, eller konflikter med tredjepart.

Det kan være utfordrende å være styremedlem. KOBBL kan gi den bistanden dere trenger, og kan kvalitetssikre styrets arbeid. Dette er både en trygghet for styret og for andelseierne/seksjonseierne. Her er ingen sak for liten og ingen sak for stor, og ved behov for tung spesialisert bistand kan vi være bindeleddet mot et advokatfirma som kan saken videre for domstolen. Vi fokuserer på å finne gode løsninger raskt og effektivt med minst mulig kostnad for de involverte.

Som KOBBL medlem har du tilgang på rimelig pris på juridiske tjenester fra KOBBLs advokat på det som er knyttet til bolig, eiendom og det å bo. Dette kan være spørsmål knyttet til kjøp, salg eller annen overdragelse av bolig eller fritidsbolig, hva du som andelseier eller seksjonseier er forpliktet til å utføre av vedlikehold og utbedringer, avtaler med håndverkere, om det er lov til å etablere ladestasjon for el-bilen, om man har krav på handikap-parkering med videre.

Ta kontakt med KOBBLs advokat Marianne Marthinsen på mm@kobbl.no eller på tlf: 928 62 508