Bevar HMS

HMS - Et lovpålagt og viktig arbeid

 

BevarHMS skal bidra til:

 • en rask og problemfri etablering av HMS-arbeidet
 • å påse at lover og forskrifter blir fulgt
 • at arbeidet med HMS blir systematisk og godt dokumentert
 • bedre kvalitetssikring av HMS-arbeidet

Styreleders ansvar

KOBBL hjelper deg til å komme i gang i rekordfart

Hvordan kan KOBBL og BevarHMS hjelpe deg?

 1. Boligselskapet fremskaffer nødvendig informasjon om bygninger, lekeplasser og arbeidsverktøy m.m. etter nærmere avtale med HMS-rådgiver.
 2. HMS-rådgiver KOBBL og representanter for boligselskapet gjennomfører et oppstartsmøte. Risikoanalyse og sjekklister utarbeides.
 3. KOBBL oppretter internettløsningen BevarHMS for boligselskapet.
  • all tilgjengelig dokumentasjon legges inn av KOBBL
  • systemet tilpasses boligselskapet
  • opplæring og overlevering til styret

Med dette har ditt boligselskap opprettet en lovpålagt,  framtidsrettet og fleksibel HMS-løsning som bl.a. skal sikre  at beboerne er trygge i sine nærområder.

Hvorfor nettbasert BevarHMS?

BevarHMS er en enkel, tidsbesparende og varig løsning på et lovpålagt  arbeid der styret v/styreleder er ansvarlig. Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og enkelt kunne videreutvikles av de som kommer etter. Nettportalen BevarHMS er en skreddersydd løsning for deg - en løsning hvor alt HMS-arbeid blir systematisk og godt dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

En nettbasert løsning gir deg:

 • Rask etablering
 • Full oversikt
 • Lett tilgjengelige data
 • Alltid oppdaterte data
 • Enkelt å foreta endringer
 • Skriftlig dokumentasjon iht. myndighetenes krav
 • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer