Prisliste Kongsvinger og Omegns BBL

Gjelder fra 01.02.19

1. Forvaltningstjenester u/mva m/mva
1.1 Benyttelse av forkjøpsrett (5R) 5750,- 7187,50
1.2 Eierskiftegebyr (4R) 4600,- 5750,-
1.3 Opplysning til megler  3120,- 3900,-
1.4 Opplysning regnskap, vedtekter, fellesgjeld etc. enkeltvis 650,- 812,50
1.5 Forretningsførerhonorar Etter avtale  
1.6 Fremleiegebyr, nytt  1584,- 1980,-
1.7 Fremleiegebyr, fornyelse 960,- 1200-
1.8 Utelatelse/Tilføyelse av navn på andel (1R) 1150,- 1437,50
  + hvis Kobbl tar ansvar for melding til Statens Kartverk   430,-
1.9 Overføring hjemmel av 1/1 andel  4600,- 5750,-
  + hvis retur fra Statens Kartverk til Kobbl, gebyr fra Kartverket   430,-
1.10       Medlemsskap    
   - andelskapital privat, ikke mva   500,-
   - andelskapital juridisk, ikke mva   1 500,-
   - medlemskontingent, ikke mva   300,-
1.11 Sekretærarbeid    
    - kopiering vanlig 1,60 2,-
    - kopiering farge       8,- 10,-
1.12 Eierskifte, garasjeanlegg 780,- 975,-
       
2. Markedstjenester u/mva m/mva
2.1 Annonsering medlemsblad medlemsbedrifter, eks.mva    
  - 1/4 side 3 505,- 4 381,-
  - 1/2 side 5 332,- 6 665,-
  - 1/1 side 9 663,- 12 079,-
2.2 Annonsering medlemsblad øvrige kunder, eks.mva    
  - 1/4 side 4 335,- 5 418,-
  - 1/2 side 6 743,- 8 429,-
  - 1/1 side 12 000,- 15 000,-
       
4. Timehonorarer u/mva  
  Oppgaver som ikke inngår i forretningsføreravtalen eller andre særskilte avtaler honoreres etter medgått tid og følgende satser    
  - Regnskapstjenester 775,-  
  - Advokattjenester 1240,-  
  - Rådgiving 1240,-  
  - Teknisk tjeneste 850,-  
  - Prosjektledelse, etter avtale