Prisliste Kongsvinger og Omegns BBL

Gjelder fra 01.02.17

1. Forvaltningstjenester u/mva m/mva
1.1 Benyttelse av forkjøpsrett (5R) 5 245,- 6 556,25
1.2 Eierskiftegebyr (4R) 4 196,- 5 245,-
1.3 Opplysning til megler  2 576,- 3 220,-
1.4 Opplysning regnskap, vedtekter, fellesgjeld etc. enkeltvis 436,- 545,-
1.5 Forretningsførerhonorar Etter avtale  
1.6 Fremleiegebyr, nytt  1 496,- 1 870,-
1.7 Fremleiegebyr, fornyelse 904,- 1 130,-
1.8 Utelatelse/Tilføyelse av navn på andel (1R) 1 049,- 1 311,25
  + hvis Kobbl tar ansvar for melding til Statens Kartverk   430,-
1.9 Overføring hjemmel av 1/1 andel  4 196,- 5 245,-
  + hvis retur fra Statens Kartverk til Kobbl, gebyr fra Kartverket   430,-
1.10       Medlemsskap    
   - andelskapital privat, ikke mva   500,-
   - andelskapital juridisk, ikke mva   1 500,-
   - medlemskontingent, ikke mva   300,-
1.11 Sekretærarbeid    
    - kopiering vanlig 1,60 2,-
    - kopiering farge       8,- 10,-
1.12 Eierskifte, garasjeanlegg   950,-
       
2. Markedstjenester u/mva m/mva
2.1 Annonsering medlemsblad medlemsbedrifter, eks.mva    
  - 1/4 side 3 400,- 4 250,-
  - 1/2 side 5 172,- 6 465,-
  - 1/1 side 9 372,- 11 715,-
2.2 Annonsering medlemsblad øvrige kunder, eks.mva    
  - 1/4 side 4 224,- 5 280,-
  - 1/2 side 6 540,- 8 175,-
  - 1/1 side 11 640,- 14 550,-
       
4. Timehonorarer u/mva m/mva
  Oppgaver som ikke inngår i forretningsføreravtalen eller andre særskilte avtaler honoreres etter medgått tid og følgende satser    
  - Forvaltning, økonomi, marked 516,- 645,-
  - Administrasjon 824,- 1 030,-
  - Teknisk tjeneste 824,- 1 030,-
  - Prosjektledelse, etter avtale