Prisliste Kongsvinger og Omegns BBL

Gjelder fra 01.02.18

1. Forvaltningstjenester u/mva m/mva
1.1 Benyttelse av forkjøpsrett (5R) 5650,- 7062,50
1.2 Eierskiftegebyr (4R) 4520,- 5650,-
1.3 Opplysning til megler  3120,- 3900,-
1.4 Opplysning regnskap, vedtekter, fellesgjeld etc. enkeltvis 650,- 812,50
1.5 Forretningsførerhonorar Etter avtale  
1.6 Fremleiegebyr, nytt  1540,- 1925,-
1.7 Fremleiegebyr, fornyelse 932,- 1165,-
1.8 Utelatelse/Tilføyelse av navn på andel (1R) 1130,- 1412,50
  + hvis Kobbl tar ansvar for melding til Statens Kartverk   430,-
1.9 Overføring hjemmel av 1/1 andel  4520,- 5650,-
  + hvis retur fra Statens Kartverk til Kobbl, gebyr fra Kartverket   430,-
1.10       Medlemsskap    
   - andelskapital privat, ikke mva   500,-
   - andelskapital juridisk, ikke mva   1 500,-
   - medlemskontingent, ikke mva   300,-
1.11 Sekretærarbeid    
    - kopiering vanlig 1,60 2,-
    - kopiering farge       8,- 10,-
1.12 Eierskifte, garasjeanlegg   950,-
       
2. Markedstjenester u/mva m/mva
2.1 Annonsering medlemsblad medlemsbedrifter, eks.mva    
  - 1/4 side 3 505,- 4 381,-
  - 1/2 side 5 332,- 6 665,-
  - 1/1 side 9 663,- 12 079,-
2.2 Annonsering medlemsblad øvrige kunder, eks.mva    
  - 1/4 side 4 335,- 5 418,-
  - 1/2 side 6 743,- 8 429,-
  - 1/1 side 12 000,- 15 000,-
       
4. Timehonorarer u/mva m/mva
  Oppgaver som ikke inngår i forretningsføreravtalen eller andre særskilte avtaler honoreres etter medgått tid og følgende satser    
  - Regnskapstjenester 750,- 937,50
  - Rådgiving 1200,- 1500,-
  - Teknisk tjeneste 824,- 1030,-
  - Prosjektledelse, etter avtale