Temakvelder 2018

Det vil bli sendt ut mailer til styreledere kontinuerlig for påminnelse og påmeldinger til temakveldene.

Styrekonferanse 2.-3. november

KOBBL arrangerer styrekonferanse på Festningen Hotel & Resort 2.-3. november. Eksterne og interne foredragsholdere, mye nyttig faglig stoff og tid for å bli kjent med andre i styrer i samme verv. Samarbeidspartnere med "stand". Middag fredag, lunsj lørdag. Egenandel kr. 1000,-. Pga begrenset plass, kan vi i første omgang garantere plass for 1 deltager pr styre. For øvrig settes det opp "venteliste".

Invitasjon er sendt styrelederne på mail 27. september.