Velkommen til temakvelder 2017

Følgende temakvelder er pr. nå planlagt i 2017:

Torsdag 2. februar, Sentrum Vgs, kl. 18-20, EL-BIL og lading av denne. Ekstern foredragsholder. Mail om innhold er sendt ut. Pris kr. 450,- pr. pers.

Link til overheadbildene fra foredraget: https://files.acrobat.com/a/preview/ad608f15-257e-4652-9c13-7e3c6631f229

Tirsdag 28. februar, Sentrum Vgs, kl. 18-20, Gjensidige Forsikring. Nærmere informasjon blir sendt ut på mail.

Onsdag 1. mars, KOBBL, kl. 18-20, Generalforsamling A-Å; Lover og regler, forberedelser, gjennomføring, regnskap og budsjett. Pris kr. 250,- pr. pers.

Onsdag 10. mai, sted p.t. ukjent, Skadeforebyggende kveld/brannvern. Nærmere informasjon blir sendt på mail.

Onsdag 13. september, Sentrum Vgs, kl. 18-20, Ny i styret; kveld for gamle og nye styreledere og styremedlemmer for å bli tryggere i vervet de er valgt til. Pris kr. 450,- pr. pers. Den nye budsjettmodulen i Portalen vil også bli gjennomgått denne kvelden.

I løpet av høsten 2017 vil det også gjennomføres en temakveld vedrørende vann og rørfornying. Dato er ikke satt p.t.

 

Det vil bli sendt ut mailer til styreledere kontinuerlig for påminnelse og påmeldinger til temakveldene.